องค์กรพระสังฆาธิการฯ แถลงปมทุจริตเงินอุดหนุนวัดสร้างความเสียหาย ประกาศไม่รับเงินอุดหนุนจาก พศ.

องค์กรพระสังฆาธิการฯ แถลงปมทุจริตเงินอุดหนุนวัดสร้างความเสียหาย ประกาศไม่รับเงินอุดหนุนจาก พศ.