กก.มรดกโลกฯ เตรียมรับรอง ‘พระธาตุพนม’ สู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก 2-12 ก.ค.ที่โปแลนด์

มื่อวันที่ 8 มิถุนายน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2560 เห็นชอบให้นำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม “เมืองโบราณศรีเทพ” เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List)

1 2