มส.มีมติให้วัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (๓๐ เม.ย.) พตท.พงศ์พร พราหมณ์เส่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเพื่อแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งมติมหาเถรสมาคม แจ้งให้วัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ ได้ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลาฤกษ์ ๑๐.๐๙ – ๑๒.๐๐ น. ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ