พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน

รัฐบาล ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทุกวันเสาร์ จนถึง ๕ ธันวา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ และเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 

 

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ที่วัดใกล้บ้าน โดยจะเริ่มวันเสาร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ซี่งในพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับเจ้าคณะจังหวัด และปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอเพื่อจัดพิธีตามสมควร

ที่มา https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/5713