คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับ พระภิกษุ สามเณร

เนื่องในวันมาฆบูชา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็นความสำคัญของสุขภาพพระภิกษุ สามเณร จึงขอนำ คู่มือเล่มนี้มาโพสต์ไว้ เพื่อพระภิกษุสงฆ์ สามเณรไทยสามารถ เข้าใจ เข้าถึง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และแนะนำการไปใช้สิทธิรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้อง
.
สอบถามเพิ่มเติมในการใช้สิทธิ โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
.


.
คลิกอ่านที่ลิงก์นี้
http://stream.nhso.go.th/wp-content/uploads/ebooks/UC_forWEB/